Our Focus

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ แต่ก็ยังอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนไปพร้อมๆกัน

Our Infrastructure

เราเลือกใช้ Hardware, Software, และ Datacenter ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับกว้างขวางทั่วโลก ดังนั้น คุณมั่นใจได้ว่า เราเลือกสรรแต่สิ่งดีๆ ให้ลูกค้าเราใช้

Our People

เจ้าหน้าที่ของเรามุ่งมั่น พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้ประสบการณ์ใช้งานที่ดีไปกับเรา

เจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลคุณ

ฝ่ายขาย

ทุกวัน 8.30-17.00

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการที่เรามีว่าจะตรงความต้องการคุณหรือไม่ หรือเสนอขอเป็นพันธมิตรด้านการค้า สามารถติดต่อฝ่ายขายได้โดยสามารถเปิด Ticket เข้ามาและเลือกเป็น Sales Dept

ฝ่ายบัญชี

จ-ศ 8.30-17.00

ดูแลเรืองการต่ออายุบริการต่างๆ ร่วมไปถึงเกี่ยวกับเอกสารใบกำกับภาษี หรือใบหัก ณ ที่จ่าย สามารถติดต่อฝ่ายบัญชีได้โดยสามารถเปิด Ticket เข้ามาและเลือกเป็น Billing Dept

ฝ่าย Technical

ดูแล 24 ชม. ทุกวัน

เรามีเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 24 ชม. ทุกวัน เพื่อให้แน่ใจว่า เว็บของคุณจะ online ตลอดเวลา สามารถติดต่อฝ่าย Support ได้โดยสามารถเปิด Ticket เข้ามาและเลือกฝ่ายเป็น Technical Support

หากคุณสนใจร่วมงานกับเรา โปรดติดต่อเราได้ค่ะ