The Cloud Datacenter

High-Availability Architecture

การออกแบบอาคารยึดหลักการใช้งานเพื่อการเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ตัวอาคารมีทั้งหมด 4 ชั้น มีพื้นที่ให้บริการกว่า 6,500 ตารางเมตร อีกทั้งยังมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำรองที่พร้อมทำงานทันทีเมื่อระบบหรือเครื่องปรับอากาศหลักมีปัญหา ระบบสำรองไฟมีทั้ง UPS และเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง 2 ชุด ซึ่งได้รับการติดตั้งแยกออกจากส่วนของอาคารที่ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อไม่ให้การสั่นสะเทือนจากการทำงานของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์หรือระบบต่างๆ ที่มีความอ่อนไหว การเข้าถึงภายในอาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างรัดกุมตามมาตรการความปลอดภัยของ ISO27001

Environmental Friendliness

ภายใต้ความแข็งแรงของโครงสร้างและความเหมาะสมสำหรับการเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ การออกแบบตัวอาคารยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อด้วย โดยผนังของอาคารเป็นแบบผนังคู่ (Double Wall Structure) และที่ชั้นดาดฟ้ายังมีการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน (Solar Slab) เพื่อลดความร้อนให้กับตัวอาคารช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นของระบบปรับอากาศให้ดียิ่งขึ้น

Safe and Convenient Location

ทำเลที่ตั้งของอาคารอยู่บนพื้นฐานที่คำนึงถึงความปลอดภัยในหลายๆ ด้านทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติหรือความไม่สงบจากการชุมนุม โดยพื้นที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3.65 เมตร ตัวอาคารอยู่สูงจากระดับถนน 1.5 เมตร และสูงกว่าระดับน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 ถึง 2.1 เมตร อาคาร THE CLOUD อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 25 กิโลเมตร และตั้งอยู่ริมถนนสายหลักซึ่งเป็นถนน 8 เลนที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก

Direct Global Connectivity

อาคาร THE CLOUD รองรับการเชื่อมต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงกับศูนย์คอมพิวเตอร์อีก 2 แห่งของ CS LOXINFO คือที่ อาคาร กสท. โทรคมนาคม ถนนบางรัก และอาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษกผ่านระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

เรามีราคาพิเศษสำหรับวาง Server สัญญาแบบรายปีค่ะ